Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

                                                                 

1.
2.
3. DĖL 2013 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO                                                                                                                                              
4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2011 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 
priedas
5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. 185 „DĖL TRANSPORTO EISMO UŽDARYMO TILTŲ GATVE ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
priedas
6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO, FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO IR KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIŲJŲ (SANATORINIŲ) IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO
8. DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO
priedas
9. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2008–2012 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO
priedas
priedas
priedas
10. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALŲ BENDRABUČIUOSE, ESANČIŲ GRETA PRIVATIZUOTŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, NUOMOS
11. DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ĮGYVENDINTI TURTINES IR NETURTINES TEISES
12. DĖL LEIDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS BARE LOŠIMŲ AUTOMATŲ SALONE VINGIO G. 14A
priedas
13. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
14. DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
15. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 M. FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
priedas
priedas
16. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-35 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
priedas
priedas
priedas
18. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS
19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
priedas
priedas
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIAMS, UGDOMIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYTI 2012 METAIS, PASKIRSTYMO
priedas
priedas
priedas
21. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO BIRUTĖS G. 5, KLAIPĖDOJE, PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
   
   
   
   
   
  INFORMACIJA:
  DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2011 M. VEIKOS  ATASKAITŲ PATEIKIMO
VĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra
VĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
VĮ "Danės galerija"
VĮ Klaipėdos uosto keleivių terminalas
VĮ Klaipėdos jachtklubas