Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26, 27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                             

 
  DARBOTVARKĖ
   
   
1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2011 m. veiklos ataskaitai                                 
  priedas
  Pranešėjas V. Grubliauskas
   
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012-2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
   1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas 9 priedas 10 priedas           11 priedas 12 priedas 13 priedas
  Pranešėja I. Butenienė
   
3. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai
  priedas
  Pranešėja J. Asadauskienė
   
4. Dėl konkursų į Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų  vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja J. Asadauskienė
   
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
  Pranešėja J. Asadauskienė
   
6. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos bendradarbiavimo sutarčiai
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėjas A. Mureika
   
7. Dėl apie 13 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., „Žemynos“ gimnazijos sklypo riba, Klaipėdos universiteto žemės sklypo riba bei Herkaus Manto g., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėjas A. Mureika
   
8. Dėl apie 23 ha teritorijos, ribojamos Stadiono g., Pušyno g., Švyturio g., Malūnininkų g., Sportininkų g. ir Dariaus ir Girėno g., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas
  Pranešėjas A. Mureika
   
9. Dėl UAB „Krovinių terminalas“ teritorijos, adresu Burių g. 17, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
  priedas
  Pranešėjas A. Mureika
   
10. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėjai G. Eimantaitė, A. Mureika
   
11. Dėl žemės sklypo Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėja E. Petrauskienė
   
12. Dėl žemės sklypo K. Donelaičio g. 6A, Klaipėdoje, kadastro numeris 2101/0003:487, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja R. Gružienė
   
13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėja R. Gružienė
   
14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo  Nr. T2-348 „Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
  Pranešėjas V. Puodžiūnas
   
15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-217 „Dėl kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  Pranešėjas V. Puodžiūnas
   
16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-407 „Dėl Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo priemonių plano“ papildymo
  Pranešėjas V. Puodžiūnas
   
17. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo  Nr. T2-141 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
18. Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
19. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  priedas
  Pranešėja A. Liesytė
   
20. Dėl lėšų, skirtų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo
  priedas
  Pranešėja A. Daujotienė
   
21. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarčiai
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja N. Laužikienė
   
22. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo  Nr. T2-438 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas“ pakeitimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
23. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „POSSE – atvirų europinių standartų ir specifikacijų diegimo skatinimas (rėmimas)“ pagal Europos INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo programą 2011-2013 metais
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
24. Dėl pritarimo projekto „Stadiono perspektyvų regione studijos parengimas“ įgyvendinimui
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
25. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo  Nr. T2-346 „Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo“ pakeitimo
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėjas R. Mockus
   
26. Dėl pavedimų, valdant viešąjį transportą
  priedas
  Pranešėjas R. Mockus
   
27. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ 2008-2012 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėja V. Gembutienė
   
28. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-263 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Klaipėdos mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  priedas
  Pranešėja I. Šakalienė
   
29. Dėl  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėjas  L. Dūda
   
30. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo
  priedas
  Pranešėja E. Vaitiekūnienė
   
31. Dėl UAB „Klaipėdos reprodukcijos ir plakatai“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo
  Pranešėja E. Vaitiekūnienė
   
32. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
33. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn
  Pranešėja G. Paulikienė
   
34. Dėl UAB ‚Gatvių apšvietimas“ stebėtojų tarybos narių rinkimo
  Pranešėja G. Paulikienė
   
35. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamųjų patalpų dalį
  Pranešėja G. Paulikienė
   
36. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
37. Dėl negyvenamojo pastato Taikos pr. 68, Klaipėdoje, nurašymo ir griovimo
  Pranešėja G. Paulikienė
   
38. Dėl turto perėmimo Klaipėdos savivaldybės nuosavybėn
  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
39. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos  miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ papildymo
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
40. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo
  Pranešėja D. Netikšienė
   
   
   PAPILDOMI KLAUSIMAI
   
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ papildymo
  Pranešėja G. Paulikienė
   
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja J. Grigaitienė
   
   
  VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS TEIKIMAI IR REIKALAVIMAI
  (5.1)-TR-74
  (5.1)-TR-77
  (5.1)-TR-78
  (5.1)-TR-88
  (5.1)-TR-92
  (5.1)-TR-99
   
   
  všį ir BĮ vadovų 2011 m. veiklos ataskaitos
   
  Socialinių reikalų departamento raštas
  Socialinio būsto skyriaus raštas
  Sveikatos apsaugos skyriaus raštas   

BĮ Klaipėdos priklausomynės ligų centro ataskaita 

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės ataskaita  

VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės ataskaita

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro ataskaita

 VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės ataskaita

VšĮ Klaipėdos Greitosios medicinos pagalbos stoties ataskaita

VšĮ Klaipėdos miesto stomatologijos poliklinikos ataskaita

BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ataskaita

VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro ataskaita     

VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro ataskaita

VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro ataskaita

BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi  kūdikių namų ataskaita

   
  Socialinės paramos skyriaus raštas   Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, dirbančių socialinėje srityje, vadovų ataskaitos
   
  Savivaldybės administracijos raštas  VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas" ataskaita  Protokolas
   
  Miesto ūkio departamento raštas  BĮ Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos ataskaita
   
   
  UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI
   
  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl nemokamo mokinių maitinimo rūšių ir Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo