Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

                                                                 

1.
 
                                                                                                                                                    
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
   
3. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „POSSE – ATVIRŲ EUROPINIŲ STANDARTŲ IR SPECIFIKACIJŲ DIEGIMO SKATINIMAS (RĖMIMAS)“ PAGAL EUROPOS INTERREG IVC TARPREGIONINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMĄ 
   
4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-348 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
6. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI, PASKIRSTYMO
  PRIEDAS
   
7. DĖL UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ RINKIMO
   
8. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2008–2012 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS
   
9. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „STADIONO PERSPEKTYVŲ REGIONE STUDIJOS PARENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI
   
10. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMŲJŲ PATALPŲ DALĮ
   
11. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
  PRIEDAS
   
12. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
   
13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-407 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO 760 METŲ ISTORINĖS SUKAKTIES PAMINĖJIMO PRIEMONIŲ PLANO“ PAPILDYMO
   
14. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS APSKRITIES ORGANIZACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
15. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  PRIEDAS
   
17. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
   
18. DĖL ŽEMĖS SKLYPO K. DONELAIČIO G. 6A, KLAIPĖDOJE, KADASTRO NUMERIS 2101/0003:487, NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-346 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
20. DĖL PAVEDIMŲ, VALDANT VIEŠĄJĮ TRANSPORTĄ
  PRIEDAS
   
21. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  PRIEDAS
   
22. DĖL KONKURSŲ Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
23. DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO TAIKOS PR. 68, KLAIPĖDOJE, NURAŠYMO IR GRIOVIMO
   
24. DĖL APIE 13 HA TERITORIJOS, RIBOJAMOS KRETINGOS G., „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS SKLYPO RIBA, KLAIPĖDOS UNIVERSITETO ŽEMĖS SKLYPO RIBA BEI HERKAUS MANTO G., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
25. DĖL APIE 23 HA TERITORIJOS, RIBOJAMOS STADIONO G., PUŠYNO G., ŠVYTURIO G., MALŪNININKŲ G., SPORTININKŲ G. IR DARIAUS IR GIRĖNO G., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
27. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
   
28. DĖL UAB „KLAIPĖDOS REPRODUKCIJOS IR PLAKATAI“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
   
29. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS
   
30. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KLAIPĖDOS MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  PRIEDAS
   
31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-35 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS
   
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO DIDŽIOJI VANDENS G. 2, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
  PRIEDAS
   
33. DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS
   
34. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
  PRIEDAS
   
35. DĖL UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ TERITORIJOS, ADRESU BURIŲ G. 17, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
  PRIEDAS
   
36. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
37. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI
  PRIEDAS
   
38. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ
   
   
  INFORMACIJA
   
  (5.1)-TR-74
  (5.1)-TR-77
  (5.1)-TR-78
  (5.1)-TR-88
  (5.1)-TR-92
  (5.1)-TR-99
   
  ATASKAITOS
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS 8 PRIEDAS
  9 PRIEDAS 10 PRIEDAS  11 PRIEDAS 12 PRIEDAS 13 PRIEDAS 14 PRIEDAS 15 PRIEDAS
  16 PRIEDAS 17 PRIEDAS