Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29,30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                             

 
  DARBOTVARKĖ
   
1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaitai.
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4
priedas5
priedas6
priedas7
priedas8
priedas9
priedas10
priedas11
priedas12
priedas13
priedas14
priedas15
Pranešėja J. Simonavičiūtė
   
2. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti.
priedas1
priedas2
priedas3
Pranešėja R. Kambaraitė
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
priedas
Pranešėja L. Prižgintienė
   
4. Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio savivaldybės švietimo įstaigose 2012-2013 mokslo metais nustatymo
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4
Pranešėja L. Prižgintienė
   
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
priedas
Pranešėja L. Prižgintienė
   
6. Dėl apie 38 HA teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos g. riba bei Smiltelės g. detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
priedas1
priedas2
Pranešėjas A. Mureika
   
7. Dėl apie 16 HA teritorijos, ribojamos Kretingos g., Panevėžio g., Liepojos g. ir Šiaurės pr., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
priedas1
priedas2
Pranešėjas A. Mureika
   
8. Dėl apie 120ha teritorijos, ribojamos Šilutės pl., Smiltelės g., Taikos pr. ir Statybininkų pr., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
priedas1
priedas2
Pranešėjas A. Mureika
   
9. Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo
Pranešėja D. Netikšienė
   
10. Dėl Savivaldybės kambarių, esančių iš dalies privatizuotuose butuose su bendra virtuve, nuomos
Pranešėja D. Netikšienė
   
11. Dėl UAB „Poilsio parkas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo
Pranešėja J. Uptienė
   
12. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo
Pranešėja J. Uptienė
   
13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto vaikų krizių centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Pranešėja A. Liesytė
   
14. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymo programų kainos patvirtinimo
Pranešėja A. Liesytė
   
15. Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo
Pranešėja A. Liesytė
   
16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo
priedas
Pranešėja J. Asadauskienė
   
17. Dėl T. Ž. (duomenys neskelbtini) neatleidimo nuo valstybės rinkliavos mokėjimo
priedas
Pranešėja G. Misevičienė
   
18. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Pranešėja V. Gembutienė
   
19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas I. Pocius
   
20. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012-2016 metų programos patvirtinimo
priedas1
priedas2
Pranešėja R. Povilanskienė
   
21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
priedas
Pranešėja L. Petraitienė
   
22. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja I. Šakalienė
   
23. Dėl Vietos bendruomenės savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
priedas
Pranešėja N. Laužikienė
   
24. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T2-438 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas“ pakeitimo
priedas1
priedas2
Pranešėja E. Jurkevičienė
   
25. Dėl žemės sklypo K. Donelaičio g. 6A, Klaipėdoje, kadastro numeris 2101/0003:487, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo
priedas
Pranešėja R. Gružienė
   
26. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Pranešėja G. Paulikienė
   
27. Dėl turto Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise.
Pranešėja G. Paulikienė
   
28. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo
Pranešėja G. Paulikienė
   
29. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centrui
priedas
Pranešėja G. Paulikienė
   
30. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
priedas
Pranešėja G. Paulikienė
   
   
   
  Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grubliauskas
   
   
   
  PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4
Pranešėjas M. Vitkus
   
2. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.
priedas1
priedas2
Pranešėjas V. Plečkaitis
   
   
   
  INFORMACIJA
   
1. (5.1.)-TR-59
2. (5.1.)-TR-64
3. (5.1.)-TR-66
4. INFORMACIJA APIE 2011 METŲ II-OJO PUSMEČIO  SAVIVALDYBĖS TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ, KOLEGIJOS IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ BEI MERO POTVARKIŲ VYKDYMĄ
5. Informacija tarybos nariams apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinį.
priedas1
priedas2
6. DĖL INFORMACIJOS APIE KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ  ĮGYVENDINIMO REZULTATUS
priedas
   
   
  UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI
1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
   
2.

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „POSSE – ATVIRŲ EUROPINIŲ STANDARTŲ IR SPECIFIKACIJŲ DIEGIMO SKATINIMAS (RĖMIMAS)“ PAGAL EUROPOS INTERREG IVC TARPREGIONINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMĄ