Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

                                                                 

 
 
1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO                                                                                                                                        
 
2. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
   
3. DĖL T. Ž. (DUOMENYS NESKELBTINI)  NEATLEIDIMO NUO VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO
   
4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
priedas
   
5. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
   
6. DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIŲ, ESANČIŲ IŠ DALIES PRIVATIZUOTUOSE BUTUOSE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS
   
7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-215 ,,DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
8. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO
   
9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-22 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
   
10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2012–2016 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
priedas
   
11. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
   
12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
13. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
   
14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
priedas
   
15. DĖL APIE 16 HA TERITORIJOS, RIBOJAMOS KRETINGOS G., PANEVĖŽIO G., LIEPOJOS G. IR ŠIAURĖS PR., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
priedas
priedas
   
16. DĖL APIE 38 HA TERITORIJOS, RIBOJAMOS TAIKOS PR., STATYBININKŲ PR., KOMERCINĖS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ MINIJOS G. RIBA BEI SMILTELĖS G., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
priedas
priedas
   
17. DĖL APIE 120 HA TERITORIJOS, RIBOJAMOS ŠILUTĖS PL., SMILTELĖS G.,TAIKOS PR. IR STATYBININKŲ PR., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
priedas
priedas
   
18. DĖL UAB „POILSIO PARKAS“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
   
19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
priedas
   
20. DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS  VIDURKIO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2012–2013 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
priedas
   
21. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SKĘSTANČIŲJŲ GELBĖJIMO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
   
22. DĖL VIETOS BENDRUOMENĖS SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
   
23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
   
24. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRUI
   
25. DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
priedas
   
26. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4
priedas5
priedas6
priedas7
priedas8
priedas9
priedas10
priedas11
priedas12
priedas13
priedas14
priedas15
   
27. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO
priedas1
priedas2
   
29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO K. DONELAIČIO G. 6A, KLAIPĖDOJE, KADASTRO NUMERIS 2101/0003:487, NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO
   
   
   
   
   
  INFORMACIJA
1. TR-64
2. TR-66
3.
4. Informacija apie 2011 metų II-ojo pusmečio Savivaldybės tarybos protokolinių pavedimų, kolegijos sprendimų bei mero potvarkių vykdymą.
5. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinį.
priedas1
priedas2