Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28,29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                             

 
  DARBOTVARKĖ
   
   
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo                                 
  1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas 9 priedas 10 priedas            11 priedas 12 priedas 13 priedas 14 priedas 15 priedas 16 priedas 17 priedas 18 priedas 19 priedas           20 priedas 21 priedas 22 priedas 23 priedas 24 priedas 25 priedas 26 priedas 27 priedas 28 priedas           29 priedas 30 priedas
  Pranešėjos J. Simonavičiūtė, I. Butenienė
   
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo                                                                        
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėjos J. Simonavičiūtė, R. Kambaraitė
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo                      
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja R. Kamabaraitė
   
4.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2012 metų sąmatos patvirtinimo                                

  priedas
  Pranešėja R. Kambaraitė
   
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo                                                                                   
  priedas
  Pranešėja R. Povilanskienė
   
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo                                                                                                                                                                            
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja R. Povilanskienė
   
7. Dėl žemės sklypo nuo P. Lideikio gatvės iki šiaurinės miesto ribos, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/8001:2), bei jo gretimybių detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėjas A. Mureika
   
8.

Dėl žemės sklypo Antrosios Melnragės g. 5, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo                         

  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėjas A. Mureika
   
9. Dėl valstybinės žemės sklypo Pilies g. 4, Klaipėdoje, nuomos                                                                                    
  priedas
  Pranešėja R. Gružienė
   
10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo                                                                                                                                                                             
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja I. Rozova
   
11.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo                                             

  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
12.

Dėl Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo                                               

  1 priedas 2 priedas
  Pranešėjas L. Prižgintienė
   
13.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 29 „Dėl užmokesčio už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto papildomo ugdymo įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios

  Pranešėja L. Prižgintienė
   
14.

Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės muzikos mokyklose nustatymo   

  priedas
  Pranešėja  L. Prižgintienė
   
15.

Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo centruose nustatymo                                                                                                                                              

  priedas
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
16.

Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje nustatymo

  Pranešėja L. Prižgintienė
   
17. Dėl Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programos patvirtinimo
  1 priedas 2 priedas 3 priedas
  Pranešėja J. Asadauskienė
   
18. Dėl pritarimo projekto „Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ paraiškos teikimui
  priedas
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
19.

Dėl savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui

  Pranešėja D. Netikšienė
   
20.

Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo ir sudarymo

  Pranešėja D. Netikšienė
   
21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ dalinio finansavimo ir pritarimo Biudžeto lėšų naudojimo sutarčiai“ pakeitimo
  Pranešėjas I. Zaleckis
   
22. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-245 „Dėl Klaipėdos miesto krepšinio sporto klubo „Neptūnas“ dalinio finansavimo ir pritarimo Biudžeto lėšų naudojimo sutarčiai“ pakeitimo
  Pranešėjas I. Zaleckis
   
23. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „PYDOS – jaunimo pasitraukimo iš sportinės veiklos prevencija“
  1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas
  Pranešėjas I. Zaleckis
   
24. Dėl gyvenamųjų patalpų Šilutės pl. 8, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  Pranešėja G. Paulikienė
   
25.

Dėl bendrojo naudojimo šaligatvio apšvietimo tinklų perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn

  priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
26.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl negyvenamųjų patalpų Kretingos g. 44, Klaipėdoje, perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo

  Pranešėja G. Paulikienė
   
27. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
28.. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitai
  priedas
  Pranešėjas A. Barbšys
   
29. Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo
  Pranešėja I. Šakalienė
   
30. Dėl Klaipėdos savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
   1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas
  Pranešėjas A. Šulcas
   
31. Dėl sutikimo steigti lošimo namus (kazino)
  Pranešėja Z. Žižytė
   
32 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėja R. Gružienė
   
   
   
  Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grubliauskas
   
   
  INFORMACIJA
   
  (5.1.)-TR-40
  (5.1.)-TR-45