Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

 

                                                                 

1.
 
                                                                                                                                                    
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS  2012–2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS
   
4 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ANTROSIOS MELNRAGĖS G. 5, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS
   
5. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILUTĖS PL. 8, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
   
6. DĖL KLAIPĖDOS NAUJAKIEMIO SUAUGUSIŲJŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
7. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DVIRAČIŲ TAKO NUO PARYŽIAUS KOMUNOS G. IKI JONO KALNELIO TILTELIO ĮRENGIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI
  PRIEDAS
   
8. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI
   
9. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO IR SUDARYMO
   
10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
12. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
   
13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO
  PRIEDAS
   
14. DĖL LAUKO APŠVIETIMO TINKLŲ PANEVĖŽIO G. 25B, KLAIPĖDOJE, PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
  PRIEDAS
   
15. DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ŠALIGATVIO APŠVIETIMO TINKLŲ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
  PRIEDAS
   
16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO Nr. T2-13 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KRETINGOS G. 44, KLAIPĖDOJE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO
   
17. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS
   
18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-302 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RANKINIO KLUBO „DRAGŪNAS“ DALINIO FINANSAVIMO IR PRITARIMO BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIAI“ PAKEITIMO
   
19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T2-245 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KREPŠINIO SPORTO KLUBO „NEPTŪNAS“ DALINIO FINANSAVIMO IR PRITARIMO BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIAI“ PAKEITIMO
   
20. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „PYDOS – JAUNIMO PASITRAUKIMO IŠ SPORTINĖS VEIKLOS PREVENCIJA“
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS
   
21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR  SUDĖTIES PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS
   
22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
  1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS 10 PRIEDAS 11 PRIEDAS 12 PRIEDAS 13 PRIEDAS 14 PRIEDAS 15 PRIEDAS 16 PRIEDAS 17 PRIEDAS 18 PRIEDAS 19 PRIEDAS 20 PRIEDAS 21 PRIEDAS 22 PRIEDAS 23 PRIEDAS 24 PRIEDAS 25 PRIEDAS 26 PRIEDAS 27 PRIEDAS 28 PRIEDAS 29 PRIEDAS
   
23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
  PRIEDAS
   
24. DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS MUZIKOS MOKYKLOSE NUSTATYMO
  PRIEDAS
   
25. DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE NUSTATYMO
  PRIEDAS
   
26. DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOJE NUSTATYMO
   
27. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. KOVO 9 D. SPRENDIMO NR. 29 "DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO PAPILDOMO UGDYMO ĮSTAIGOSE" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
   
28. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO PILIES G. 4, KLAIPĖDOJE, NUOMOS
  PRIEDAS
   
29. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SKĘSTANČIŲJŲ GELBĖJIMO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
   
30. DĖL SUTIKIMO STEIGTI LOŠIMO NAMUS (KAZINO)
   
   
  INFORMACIJA
   
  VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS TEIKIMAS  (5.1.)-TR-40
  VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS REIKALAVIMAS  (5.1.)-TR-45