Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26,27 D.  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                             

 
  DARBOTVARKĖ
   
1.

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
1priedas
2priedas

  Pranešėja L. Prižgintienė
   
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T2-105 „DĖL VAIKO IŠLAIKYMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
4.

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. NR.T2-30 „DĖL KAINOS NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS ATLYGINTINAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO
1 priedas 
2 priedas

  Pranešėja L. Prižgintienė
   
5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO IR  SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
  Pranešėjas L. Dūda
   
6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D SPRENDIMO NR. T2-24 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
1 priedas 
  Pranešėja V. Gembutienė
   
7. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
  Pranešėja J. Simonavičiūtė
   
8.

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ MOKĖJIMO

  Pranešėja J. Uptienė
   
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ANTROSIOS MELNRAGĖS G. 5, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
1 priedas 
2 priedas
3 priedas 
  Pranešėjas A. Mureika
   
10. DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO IR TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS 2012–2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
1 priedas                                                     
  Pranešėja K. Vintilaitė
   
11.

DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMU IR PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMU, TARIFO NUSTATYMO                                       1priedas
2priedas

  Pranešėja D. Netikšienė
   
12.

DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO                               

  Pranešėja D. Netikšienė
   
13.

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO         

  Pranešėja A. Liesytė
   
14.

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIOJO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
1 priedas

  Pranešėja  D. Pleskovienė
   
15.

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PLĖTRA KLAIPĖDOJE, ĮRENGIANT KEMPINGĄ PAJŪRYJE, II ETAPAS. STACIONARIŲ NAMELIŲ POILSIUI GIRULIŲ KEMPINGE ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI
1priedas
2priedas

  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
16.

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ESAMŲ KLAIPĖDOS PILIES PRINCO FRYDRICHO IR PRINCO KARLO BASTIONŲ REKONSTRUKCIJA, IŠVYSTANT MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJŲ“ ĮGYVENDINIMUI
1priedas
2priedas

  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
17. DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      
1 priedas                                              
  Pranešėjas G. Pocius
   
18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO        
  Pranešėjas V. Puodžiūnas
   
19.

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-218 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  Pranešėjas V. Puodžiūnas
   
20.

DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO                                                             

  Pranešėjas V. Puodžiūnas
   
21. DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
22. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
23. DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  Pranešėja G. Paulikienė
   
24. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU VALSTYBĖS BIUDŽETINE ĮSTAIGA KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU                                          
  Pranešėja G. Paulikienė
   
25.

L PRITARIMO KONCESIJOS NUTRAUKIMO SUTARČIŲ PROJEKTAMS IR ĮMONIŲ LIKVIDAVIMUI                                                                           

  Pranešėja G. Paulikienė
   
26.

DĖL PRITARIMO KONCESIJOS 2001 M. LIEPOS 11 D. SUTARTIES NR. 16-464 NUTRAUKIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮMONĖS LIKVIDAVIMUI

  Pranešėja G. Paulikienė
   
27. DĖL ĮMONIŲ LIKVIDAVIMO PROCEDŪRŲ ĮGYVENDINIMO
  Pranešėja G. Paulikienė
   
28. DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „SENASIS TURGUS“ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ
1 priedas 
2 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
29. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI GYVENAMĄSIAS PATALPAS
  Pranešėja G. Paulikienė
   
30. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
1 priedas 
2 priedas
3 priedas 
4 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  Pranešėja G. Paulikienė
   
32. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
1 priedas 
2 priedas
3 priedas 
4 priedas
  Pranešėjas A. Šulcas
   
   
  Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grubliauskas
   
   
  PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ
  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO
1 priedas 
2 priedas
  Pranešėja J. Simonavičiūtė
   
   
  Informacija:
  (5.1)-TR-11
   
   
  Užregistruoti sprendimų projektai:
1. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TARYBĄ
   
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS  2012–2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
1 priedas 
2 priedas
3 priedas 
3. DĖL KAZIO TRUKANO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE
1 priedas 
   
   
 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 3 D.  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00 

   
  DARBOTVARKĖ
   
1. Pranešimas apie 2012 metų savivaldybės biudžeto projektą 
  Pranešėja J. Simonavičiūtė
   
2. Dėl pritarimo Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros objektų statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programai

1 priedas   2 priedas  3 priedas  4 priedas  5 priedas  6 priedas  7 priedas  8 priedas     9 priedas  10 priedas   11 priedas  12 priedas  13 priedas  14 priedas  15 priedas 

  Pranešėja J. Simonavičiūtė
   
3. Dėl žemės sklypo nuo P. Lideikio gatvės iki šiaurinės miesto ribos, Klaipėdoje (Kadastro Nr. 2101/8001:2), bei jo gretimybių detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo    

1 priedas  2 priedas  3 priedas 

  Pranešėjas A. Mureika