Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

        

1.
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D SPRENDIMO NR. T2-24 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL APŠVIETIMO TINKLŲ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
4.
5.
6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
7.
8. DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE     priedas
9. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE     priedas
10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T2-105 „DĖL VAIKO IŠLAIKYMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
12. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-218 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU VALSTYBĖS BIUDŽETINE ĮSTAIGA KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU
14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIOJO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO         priedas
16. DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMU IR PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMU, TARIFO NUSTATYMO                            1 priedas.   2 priedas. 
17. DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO    priedas
19. DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „SENASIS TURGUS“ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ
20. DĖL PRITARIMO KONCESIJOS NUTRAUKIMO SUTARČIŲ PROJEKTAMS IR ĮMONIŲ LIKVIDAVIMUI
21. DĖL PRITARIMO KONCESIJOS 2001 M. LIEPOS 11 D. SUTARTIES NR. 16-464 NUTRAUKIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮMONĖS LIKVIDAVIMUI
22. DĖL ĮMONIŲ LIKVIDAVIMO PROCEDŪRŲ ĮGYVENDINIMO
23. DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO
24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR.T2-30 „DĖL KAINOS NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS ATLYGINTINAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO   1 priedas.   2 priedas. 
25. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO                             1 priedas.   2 priedas. 
27. DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO IR TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS 2012–2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO  priedas.  
28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO IR  SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
29. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI GYVENAMĄSIAS PATALPAS
30. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
31. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PLĖTRA KLAIPĖDOJE, ĮRENGIANT KEMPINGĄ PAJŪRYJE, II ETAPAS. STACIONARIŲ NAMELIŲ POILSIUI GIRULIŲ KEMPINGE ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI
32. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ESAMŲ KLAIPĖDOS PILIES PRINCO FRYDRICHO IR PRINCO KARLO BASTIONŲ REKONSTRUKCIJA, IŠVYSTANT MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJŲ“ ĮGYVENDINIMUI
33. DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
34. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO                                                1 priedas.   2 priedas    3 priedas.  4 priedas
35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO