Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22,23 D.  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                             

 
  DARBOTVARKĖ
   
1.

Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuomoti negyvenamąjį pastatą Danės g. 41, Klaipėdoje

  Pranešėja G. Paulikienė
   
2. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
3. Dėl nuomos sutarties atnaujinimo ir leidimo pakeisti patalpų paskirtį
  Pranešėja G. Paulikienė
   
4.

Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuomoti negyvenamąsias patalpas Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Kalotės kaime

  Pranešėja G. Paulikienė
   
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Neringos vaistinė“ likvidavimo procedūrų įgyvendinimo
  Pranešėja G. Paulikienė
   
6. Dėl UAB „Poilsio parkas“ likvidavimo procedūrų įgyvendinimo
  Pranešėja G. Paulikienė
   
7. Dėl objektų įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą
  Pranešėja G. Paulikienė
   
8.

Dėl gyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 46-14, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinei įstaigai Klaipėdos koncertų salei

  Pranešėja G. Paulikienė
   
9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo                                       1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
10. Dėl apšvietimo tinklų perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn                                                          priedas 2 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
11.

Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos patvirtinimo                                                                                                                         1 priedas  2 priedas 3 priedas

  Pranešėjas L. Dūda
   
12.

Dėl Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos bei įrengimo ir Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų einamojo remonto ir priežiūros  paslaugų įkainių patvirtinimo                               priedas

  Pranešėjas L. Dūda
   
13.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-425 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti  ir leidimų išdavimo tvarkos“ pakeitimo                                                          priedas 2 priedas

  Pranešėja A. Špučienė
   
14.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo

  Pranešėja  V. Gembutienė
   
15.

Dėl pritarimo dalyvauti valstybės projekte „Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“

  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
16.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Palankios investicinės aplinkos Liepojoje ir Klaipėdoje kūrimas“ pagal Europos Sąjungos Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą 2007-2013 metais

  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
17. Dėl Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo priemonių plano                                                    1 priedas  2 priedas 3 priedas 4 priedas
  Pranešėjas V. Puodžiūnas
   
18. Dėl atlyginimo už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo         1 priedas  2 priedas 3 priedas 4 priedas
  Pranešėjas I. Zaleckis
   
19.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-379 „Dėl Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo priedas

  Pranešėja J. Asadauskienė
   
20.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo  25 d. sprendimo Nr. 1-101 „Dėl Renginių organizavimų viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo                                                              1 priedas  2 priedas

  Pranešėja K. Vintilaitė
   
21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
  Pranešėja G. Eimantaitė
   
22. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
  Pranešėja R. Povilanskienė
   
23. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
  Pranešėja R. Povilanskienė
   
24. Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo                                           priedas
  Pranešėja J. Uptienė
   
25.

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų nustatymo                                                                                                                                                                     priedas

  Pranešėja J. Uptienė
   
26.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-399 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo

  Pranešėja D. Netikšienė
   
27. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo
  Pranešėja D. Netikšienė
   
   
  Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grubliauskas
   
   
  PAPILDOMI KLAUSIMAI
   
1. Dėl lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, paskirstymo
  1 priedas  2 priedas
   
2. Dėl  D. Čeporiūtės  priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas
  1 priedas  2 priedas
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo
  1 priedas  2 priedas  3 priedas  4 priedas 
   
   
   
  Užregistruoti sprendimų projektai:
   
1. Dėl Nemuno gatvės dalies perdavimo valstybės nuosavybėn