Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 8 D.  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                              DARBOTVARKĖ

   
1.
Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo                                                                                             
  1 priedas  2 priedas 3 priedas
  Pranešėja R. Kambaraitė
   
2. Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pirmininko patvirtinimo                                                                                                                                                                     priedas     
  Pranešėja D. Pleskovienė
   
3. Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 292 „Dėl Klaipėdos miesto tarybos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalės tarybos steigimo ir trišalio bendradarbiavimo susitarimo“ 3 punkto pakeitimo
  Pranešėja V. Žvikienė
   
   
  Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                                                                  pavaduojantis Savivaldybės  merą                                                                               Artūras Šulcas
   
   
  PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ
   
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano 2011-2013 m. patvirtinimo“ pakeitimo                                                             
  1 priedas  2 priedas 3 priedas 4 priedas
  Pranešėja I. Butenienė
   
2. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos Kalėdinės mugės prekybininkus ir paslaugų teikėjus
  Pranešėja J. Uptienė
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-422 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Klaipėdos mieste taisyklių ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  Pranešėja J. Uptienė
   
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo                                                                                                                                               priedas
  Pranešėja Z. Žižytė
   
5. Dėl Nemuno gatvės dalies perdavimo valstybės nuosavybėn
  Pranešėja G. Paulikienė
   
6. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn                                                                           priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
.  
   
  Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Grubliauskas
   
 

*******

   
  Informacija:
1. Dėl protokolinio pavedimo vykdymo
   
2. (5.1)-TR-210
   
 

*******

   
  Užregistruoti sprendimų projektai:
   
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-399 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo
   
2. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo
   
3. Dėl pritarimo dalyvauti valstybės projekte „Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje“
   
4. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuomoti negyvenamąjį pastatą Danės g. 41, Klaipėdoje
   
5. Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo                                           priedas
   
6. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų nustatymo                                                                                                                                                                     priedas
   
7. Dėl gyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 46-14, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinei įstaigai Klaipėdos koncertų salei
   
8. Dėl nuomos sutarties atnaujinimo ir leidimo pakeisti patalpų paskirtį
        
9. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Palankios investicinės aplinkos Liepojoje ir Klaipėdoje kūrimas“ pagal Europos Sąjungos Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą 2007-2013 metais
   
10. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuomoti negyvenamąsias patalpas Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Kalotės kaime
   
11. Dėl objektų įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą
   
12. Dėl atlyginimo už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo         1 priedas  2 priedas
   
13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-425 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti  ir leidimų išdavimo tvarkos“ pakeitimo                                                          priedas
   
14. Dėl Keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutinių taksi maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos patvirtinimo                                                                                                                         1 priedas  2 priedas 3 priedas
   
15. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
   
16. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
   
17. Dėl Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos bei įrengimo ir Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų einamojo remonto ir priežiūros darbų įkainių ir vykdymo periodiškumo patvirtinimo
   
18. Dėl apšvietimo tinklų perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn                                                          priedas
   
19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo  25 d. sprendimo Nr. 1-101 „Dėl renginių organizavimų viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo                                                              1 priedas  2 priedas
   
20. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Neringos vaistinė“ likvidavimo procedūrų įgyvendinimo
   
21. Dėl UAB „Poilsio parkas“ likvidavimo procedūrų įgyvendinimo                                                                                    
   
22. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas
   
23. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
   
24. Dėl Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo priemonių plano                                                    1 priedas  2 priedas
   
25. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-379 „Dėl Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo