Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24-25 D.  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                                  DARBOTVARKĖ

1.
 
Pranešėja R. Kambaraitė
   
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ
  Pranešėja I. Butenienė                                               
   
3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2011–2013 M. PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    
  Pranešėja I. Butenienė
   
4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
5. DĖL TERITORIJOS TARP TAIKOS PR., DEBRECENO G., ŠILUTĖS PL. IR STATYBININKŲ PR. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
1 priedas  
2 priedas
3 priedas 
4 priedas     
5 priedas  
6 priedas
7 priedas 
8 priedas 
9 priedas
10 priedas                       
  Pranešėjas A. Mureika
   
6. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „JONIŠKĖS G. REKONSTRUKCIJA (I ETAPAS)“ ĮGYVENDINIMUI                        
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
7. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „J. JANONIO GATVĖS DANGŲ IR ŠALIGATVIŲ RESTAURAVIMAS“ ĮGYVENDINIMUI      
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
8. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. II ETAPAS“    
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
9. DĖL KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 
  Pranešėjas V. Pakalniškis
   
10. DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO
  Pranešėjas V. Pakalniškis
   
11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
  Pranešėjas V. Pakalniškis
   
12. DĖL SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   
priedas1 
priedas2
priedas3
  Pranešėjas I. Zaleckis
   
13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO   
  Pranešėjas I. Zaleckis
   
14. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI  
  Pranešėja D. Netikšienė
   
15. DĖL LEIDIMO KEISTIS SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS                                                                                                         
  Pranešėja D. Netikšienė
   
16. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO IR SUDARYMO           
  Pranešėja D. Netikšienė
   
17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO                   
  Pranešėja J. Asadauskienė
   
18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-395 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TRANSPORTO PASLAUGOS TEIKIMO BEI MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO    
  Pranešėja A. Liesytė
   
19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010  M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO  MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO   
1 priedas                                                                                                                               
  Pranešėja J. Uptienė
   
20. DĖL UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO NEATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
  Pranešėja J. Uptienė
   
21. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2012 METŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO
1 priedas  
2 priedas
3 priedas 
4 priedas  
5 priedas
6 priedas
7 priedas
  Pranešėja J. Uptienė
   
22. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
1 priedas  
2 priedas
3
priedas
4 priedas
  Pranešėja J. Uptienė
   
23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   
1 priedas  
  Pranešėja  R. Povilanskienė
   
24. DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO                                                               
  Pranešėja  R. Povilanskienė
   
25. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN                                                           
  Pranešėja  G. Paulikienė
   
26. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ,  AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS  
  priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
27. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN              
  priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
28. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS SKYRIUMI             
  Pranešėja G. Paulikienė
   
29. DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO K. DONELAIČIO G. 6B, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRUI       
  Pranešėja G. Paulikienė
   
30. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
1 priedas  
2 priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
31. DĖL ĮKEISTO GYVENAMOJO NAMO BALTIJOS PR. 115, KLAIPĖDOJE, HIPOTEKOS SUTARTIES NUTRAUKIMO    
  Pranešėja G. Paulikienė
   
32. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „NERINGOS VAISTINĖ“ VEIKLOS NUTRAUKIMO IR PRITARIMO LIKVIDAVIMUI
  Pranešėja G. Paulikienė
   
33. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS        
  Pranešėja G. Paulikienė
   
34. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUMAŽINTI TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ NAUDOJAMŲ PATALPŲ LIEPŲ G. 3, KLAIPĖDOJE, PLOTĄ IR PERDUOTI SEIMO NARIUI
  Pranešėja G. Paulikienė
   
  Savivaldybės meras                                                                               Vytautas Grubliauskas
 

*******

   

PAPILDOMI KLAUSIMAI

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
  Pranešėjas V. Pakalniškis
 

*******

  INFORMACIJA:
  Vyriausybės atstovo reikalavimai:
1. (5.1)-TR-184
2. (5.1)-TR-185
3. (5.1)-TR-203
  Teikimas
1. (5.1)-TR-190
   
  PAREIŠKIMAS  DĖL SUSKYSTINTŲ DUJŲ TERMINALŲ STATYBOS KLAIPĖDOJE
Pranešėjas A. Šulcas
 

*******

 

*******

  Užregistruoti sprendimų projektai:
1. DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO
priedas