Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27-28 D.  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                                  DARBOTVARKĖ

1.
 
Pranešėja R. Kambaraitė
   
2. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti                                                                     priedas
  Pranešėja R. Kambaraitė                                                     
   
3. Dėl Klaipėdos vokiečių bendrijos atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                             
  Pranešėja J. Uptienė
   
4. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                                   priedas                                                                
  Pranešėja J. Uptienė
   
5. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos steigimui                                                                            1 priedas  2 priedas 3 priedas 4 priedas                                         
  Pranešėja A. Velykienė
   
6. Dėl Klaipėdos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo                                                                                                                                                                1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas 5 priedas                          
  Pranešėja D. Pleskovienė
   
7. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo      
  priedas 
  Pranešėjas V. Nausėda
   
8. Dėl žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo    
  1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas 5 priedas
  Pranešėjas M. Daukšys
   
9. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo 
  Pranešėja D. Netikšienė
   
10. Dėl savivaldybės kambarių, esančių iš dalies privatizuotuose butuose su bendra virtuve, nuomos   
  Pranešėja D. Netikšienė
   
11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  Pranešėja D. Netikšienė
   
12. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininko patvirtinimo  
  Pranešėja J. Braukylienė
   
13. Dėl vaikų su negalia ir sunkia negalia atleidimo nuo mokėjimo už dienos socialinę globą dydžių nustatymo   
  Pranešėja A. Liesytė
   
14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl savivaldybei pavaldžių vaikų ir jaunimo klubų reorganizavimo ir Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios  
  Pranešėja L. Prižgintienė
   
15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T2-438 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai, II etapas“ pakeitimo                                                                                                                    
  1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas 5 priedas 6 priedas
  Pranešėja E. Jurkevičienė
   
16. Dėl kai kurių Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios           
  Pranešėja Z. Žižytė
   
17. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo                                priedas                    
  Pranešėja Z. Žižytė
   
18. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas   
  Pranešėja G. Paulikienė
   
19. Dėl leidimo pakeisti patalpų paskirtį                                                                                                                                 
  Pranešėja G. Paulikienė
   
20. Dėl mikroautobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos jaunimo centrui
  Pranešėja G. Paulikienė
   
21. Dėl patalpų Puodžių g. 1, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos jaunimo centrui
  Pranešėja G. Paulikienė
   
22. Dėl UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės valdybos nario skyrimo
  Pranešėja G. Paulikienė
   
23. Dėl pritarimo UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ dalyvavimui įgyvendinant projektą
  Pranešėja  G. Paulikienė
   
24. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise                                                               
  1 priedas  2 priedas
  Pranešėja  G. Paulikienė
   
25. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn                                                                 
  1 priedas  2 priedas
  Pranešėja  G. Paulikienė
   
26. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  
  priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
27. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise              
  priedas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
28. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti panaudos sutartį su asociacija „Jukado imtynės“             
  Pranešėja G. Paulikienė
   
29. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti panaudos sutartį su Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyriumi       
  Pranešėja G. Paulikienė
   
30. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai perduoti negyvenamąsias patalpas Tiltų g. 6, Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos reikalų tarybai
  Pranešėja G. Paulikienė
   
31. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo    
  Pranešėja R. Povilanskienė
   
32. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-361 „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  1 priedas 2 priedas
  Pranešėjas R. Mockus  
   
33. Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo       
  priedas 
  Pranešėjas R. Mockus
   
34. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo
  priedas 
  Pranešėja V. Žvikienė
   
35. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo“ papildymo
  priedas 
  Pranešėja V. Žvikienė
   
36. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 metų gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-175 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
  1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas
  Pranešėja V. Žvikienė
   
 

*******

  PAPILDOMI KLAUSIMAI
   
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo
  priedas
  Pranešėja V. Žvikienė
   
2. Dėl leidimo VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei atlikti negyvenamųjų pastatų paprastojo ir kapitalinio remonto darbų užsakovo funkcijas
  Pranešėja G. Paulikienė
   
3. Dėl pretendentų į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas konkurso komisijos sudarymo
  Pranešėja J. Laužikaitė
   
4. Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo
  Pranešėja J. Braukylienė
   
5. Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo
  Pranešėja J. Braukylienė
   
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo                                      priedas
  Pranešėja V. Žvikienė
   
   
   
 

*******

  INFORMACIJA
   
1. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2011 metų I pusmečio biudžeto vykdymą
  1 priedas  2 priedas
   
2. Dėl protokolinio pavedimo vykdymo
  priedas  
   
3. Dėl protokolinio pavedimo vykdymo
  1 priedas  2 priedas 3 priedas
   
4. Dėl protokolinio pavedimo vykdymo
  1 priedas  2 priedas 3 priedas  
   
5. Dėl protokolinio pavedimo vykdymo
  priedas
   
6. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos reikalavimas (5.1)-TR-175
   
 

*******

  UŽREGISTRUOTI TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
   
1. Dėl Sportinės veiklos programų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo