Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

 

                                                                 

1.
   
2. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS REGIONO SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS STEIGIMUI                                       1 priedas 2 priedas 3 priedas
   
3. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO  priedas
   
4. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN                                               1 priedas 2 priedas
   
5. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
   
6. DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIŲ, ESANČIŲ IŠ DALIES PRIVATIZUOTUOSE BUTUOSE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS
   
7. DĖL KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ BENDRIJOS ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
   
8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO Nr. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO                                                                                                                                                                     priedas
   
9. DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO
   
10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
11. DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS
   
12. DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ PASKIRTĮ
   
13. DĖL MIKROAUTOBUSO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRUI
   
14. DĖL PATALPŲ PUODŽIŲ G. 1, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRUI
   
15. DĖL UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖS VALDYBOS NARIO SKYRIMO
   
16. DĖL PRITARIMO UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ DALYVAVIMUI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ
   
17. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE                                          1 priedas 2 priedas
   
18. DĖL VAIKŲ SU NEGALIA IR SUNKIA NEGALIA ATLEIDIMO NUO MOKĖJIMO UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ DYDŽIŲ NUSTATYMO
   
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAMARIO G. 11, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO                                                                                                                                                                     1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas
   
20. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE                                                                             priedas
   
21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE                                                                             priedas
   
22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 METŲ GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-175 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO                                                                                                                                                                        1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas
   
23. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
   
24. dėl klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T2-274 „dėl savivaldybei pavaldžių vaikų ir jaunimo klubų reorganizavimo ir klaipėdos vaikų laisvalaikio centro nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios
   
25. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011  M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO               1 priedas 2 priedas 3 priedas
   
26. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
   
27. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
   
28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO                                                           1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas
   
29. DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO                                                                   1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas
   
30. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO                                                                                               priedas
   
31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO                                                                                                                   priedas
   
32. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M.  BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-127 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAPILDYMO priedas
   
33. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU ASOCIACIJA „JUKADO IMTYNĖS“
   
34. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU LIETUVOS LENKŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS SKYRIUMI
   
35. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PERDUOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS TILTŲ G. 6, KLAIPĖDOJE, MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBAI
   
36. DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
   
   
  INFORMACIJA:
   
1. DĖL PROTOKOLINIO PAVEDIMO VYKDYMO  protokolinis pavedimas
2. DĖL PROTOKOLINIO PAVEDIMO VYKDYMO 1 priedas 2 priedas     protokolinis pavedimas
3. DĖL PROTOKOLINIO PAVEDIMO VYKDYMO  priedas     protokolinis pavedimas  priedas
4. INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMĄ                   1 priedas 2 priedas