Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-22,23 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ.

9.00-10.30    10.50-12.20     14.00-15.30    15.50-17.00

                                                                     DARBOTVARKĖ

1.
Pranešėja I. Butenienė
   
2.
Pranešėja I. Butenienė
3. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.
Pranešėja G. Paulikienė

priedas
priedas
4. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE.
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
5. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE.
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
priedas
6. DĖL UAB „POILSIO PARKAS“ LIKVIDAVIMO.
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
DĖL UAB "POILSIO PARKAS" PERTVARKYMO.(alternatyva).
Pranešėjas A. Barbšys
7. DĖL PASTATŲ DARŽŲ G. 18, KLAIPĖDOJE, NURAŠYMO IR GRIOVIMO.
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
8. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS ŠALIŲ ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ KLAIPĖDOS ORGANIZACIJA.
Pranešėja G. Paulikienė
9. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
10. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ,  AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS.
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
11. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PERDUOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS TAIKOS PR. 107, KLAIPĖDOJE, OHLB „KRAUJAS“.
Pranešėja G. Paulikienė
12. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU VAKARŲ LIETUVOS VARTOTOJŲ FEDERACIJA.
Pranešėja G. Paulikienė
13. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PERDUOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS DANĖS G. 9, KLAIPĖDOJE, IR ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIU
Pranešėja G. Paulikienė
14. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO.
Pranešėja S. Jakienė
15. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KOMISIJOS PATVIRTINIMO.
Pranešėja S. Jakienė
16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RĖMIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.
Pranešėja J. Asadauskienė
priedas
17. DĖL TERITORIJOS TARP PILIES GATVĖS, AKCINĖS BENDROVĖS „BALTIJOS“ LAIVŲ STATYKLOS, UOSTO AKVATORIJOS IR DANĖS UPĖS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO.
Pranešėja E. Petrauskienė
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
18. DĖL KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO STOTIES PAUOSČIO KELYNO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO..
Pranešėjas M. Mockus
priedas
priedas
priedas
19. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-261 "DĖL ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.
Pranešėjas J. Vaitukaitis
priedas
priedas
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KRETINGOS G. 78, KLAIPĖDOJE, IR JO GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO.
Pranešėjas M. Mockus
priedas
priedas
priedas
21. DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMĄ MOKĖJIMO.
Pranešėja E. Vaitiekūnienė
priedas
22. DĖL KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ BENDRIJOS NEATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO.
Pranešėja E. Vaitiekūnienė
priedas
23. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO.
Pranešėja E. Vaitiekūnienė
24. DĖL AB „SEB LIZINGAS“ NEATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO.
Pranešėja E. Vaitiekūnienė
25. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR.T2-238 „DĖL FIZINIO ASMENS L. M. ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO“ PANAIKINIMO.
Pranešėja E. Vaitiekūnienė
26. DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO IR NEATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO.
Pranešėja E. Vaitiekūnienė
27. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.
Pranešėja E. Vaitiekūnienė
priedas
28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-425 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AUTOMOBILIAMS STATYTI IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO.
Pranešėja D. Valuckienė
priedas
priedas
29. DĖL VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SUTARČIŲ PAKEITIMO IR NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS, KOMPENSAVIMO.
Pranešėja D. Valuckienė
priedas
30. DĖL GARANTIJŲ SUTEIKIMO UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“.
Pranešėja R. Kambaraitė
priedas
31. DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIŲ, ESANČIŲ IŠ DALIES PRIVATIZUOTUOSE BUTUOSE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS.
Pranešėja D. Netikšienė
32. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO.
Pranešėja D. Netikšienė
33. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS (II ETAPAS)“ ĮGYVENDINIMUI.
Pranešėja E. Jurkevičienė
34. DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO BUVEINĖS PAKEITIMO.
Pranešėja L. Prižgintienė
priedas
priedas
35. DĖL KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ NUSTATYMO .
Pranešėja L. Prižgintienė
priedas
priedas
priedas
36.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-131 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BEI MOKINIŲ SKAIČIAUS GRUPĖSE IR KLASĖSE 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO.
Pranešėja L. Prižgintienė
priedas1
prieda2
priedas3
priedas4
priedas5
priedas6
priedas7
priedas8
priedas9
priedas10
priedas11
priedas12
priedas13
priedas14
37. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-145 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ REKONSTRAVIMO IR APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS 2009–2012 METŲ PROGRAMOJE“ PAKEITIMO.
Pranešėja E. Jurkevičienė
38. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.
Pranešėja J. Braukylienė
39. DĖL DRAUDIMO NEPILNAMEČIAMS RŪKYTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSE VIETOSE.
Pranešėjas S. Budinas
40. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RANKINIO KLUBO „DRAGŪNAS“ DALINIO FINANSAVIMO IR PRITARIMO BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIAI .
Pranešėjas I. Zaleckis
priedas
priedas
priedas
41. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
Pranešėjas I. Zaleckis
priedas
42. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2010 M. FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI.
Pranešėja L. Čeponienė
priedas
priedas
priedas
43. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTRDOLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI.
Pranešėja A. Kusienė
priedas
priedas
   
   
  Savivaldybės meras                                                                                     Vytautas Grubliauskas
   
   
  PAPILDOMA DARBOTVARKĖ
1. DĖL VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS SAVININKO TEISIŲ, PAREIGŲ IR TURTO PERDAVIMO
Pranešėja J. Asadauskienė.
priedas
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 METŲ GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-175 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
Pranešėja V. Žvikienė.
priedas
priedas
priedas
priedas
3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-335 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAPILDYMO
Pranešėja G. Paulikienė.
4. DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO.
Pranešėja A. Liesytė.
5. DĖL KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO.
Pranešėjas V. Plečkaitis.
6. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN.
Pranešėja G. Paulikienė.
   
   
  INFORMACIJA:
   
1. (5.1)-TR-162
2. (5.1)-TR-166
3. Ataskaita apie protokolinių, pavedimų, kolegijos sprendimų, bei mero potvarkių vykdymą
   
   
   
   
   
   
   
  Sprendimų projektai:
1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS REGIONO SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS STEIGIMUI
priedas
priedas
priedas