Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28-29 D.  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

                                                                  DARBOTVARKĖ

1.
 
Pranešėja I. Butenienė
   
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Klaipėdos miesto istorinėse dalyse teikimo“ pakeitimo
  1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas 5 priedas  6 priedas                                                               
  Pranešėja J. Uptienė
   
3. Dėl UAB „BJK“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio                                                             Pranešėja J. Uptienė
   
4. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                                                                             priedas                                                                                                                                                                                   Pranešėja J. Uptienė
   
5. Dėl fizinio asmens L. M. atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                                                    Pranešėja J. Uptienė
   
6. Dėl fizinio asmens V. S. neatleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                                       Pranešėja J. Uptienė
   
7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų patvirtinimo      
  1 priedas 2 priedas   3 priedas
  Pranešėja R. Kambaraitė
   
8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2010 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo    
  priedas
  Pranešėja R. Kambaraitė
   
9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo                                                                                                                                                                           priedas 
  Pranešėja R. Kambaraitė
   
10. Dėl rengiamo žemės sklypo Naujoje Uosto g. 23, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo   
  1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas 5 priedas  6 priedas 7 priedas 8priedas  9 priedas 10 priedas
  Pranešėjas A. Mureika
   
11. Dėl personalo valdymo funkcijų pavedimo                                                                                                       Pranešėja G. Eimantaitė
   
12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo  
  1 priedas  2 priedas
  Pranešėja G. Eimantaitė
   
13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-48 pakeitimo ir pavedimo VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei atlikti negyvenamųjų patalpų rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas   
  Pranešėjas E. Simokaitis
   
14. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  
  Pranešėjas E. Simokaitis
   
15. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos                                                                                                                     Pranešėjas E. Simokaitis
   
16. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti panaudos sutartį su Klaipėdos jaunimo sveikatos centru „Bendraamžiai“                                                                                                                     Pranešėjas E. Simokaitis
   
17. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise                                                                           Pranešėjas E. Simokaitis
   
18. Dėl Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos ir keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių įvertinimo metodikos patvirtinimo   
   1 priedas  2 priedas 3 priedas  4 priedas 5 priedas
  Pranešėja A. Špučienė
   
19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 1-19 „Dėl Keleivinio kelių transporto komisijos darbo nuostatų patvirtinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Keleivinio kelių transporto komisijos darbo nuostatų papildymo“ pripažinimo netekusiu galios                                                                                                                                                        Pranešėjas R. Mockus
   
20. Dėl savivaldybės pagrindinių mokyklų teikiamų švietimo programų nustatymo ir pavadinimų pakeitimo Pranešėja J. Ceplienė
   
21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl biudžetinės įstaigos neįgaliųjų dienos užimtumo centro „Klaipėdos lakštutė“ mitybos normatyvo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios                                                                                                                                                          Pranešėja A. Liesytė
   
22. Dėl socialinės paramos tarybos sudėties patvirtinimo                                                                                      Pranešėja A. Liesytė
   
23. Dėl Perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dienos socialinės globos asmenims su negalia ir sunkia negalia skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo
  Pranešėja A. Liesytė
   
24. Dėl BĮ Klaipėdos miesto globos namų veiklos vykdymo tęstinumo                                                                Pranešėja A. Liesytė
   
25. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo                                                                  Pranešėja D. Netikšienė
   
26. Dėl savivaldybės kambario su bendrojo naudojimo patalpomis, esančio greta privatizuotų gyvenamųjų patalpų, nuomos  
  Pranešėja D. Netikšienė
   
27. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-180 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo               Pranešėja N. Istomina
   
28. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros komisijos sudėties patvirtinimo                 Pranešėja N. Istomina
   
29. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo            priedas                                                                                                                                                                 Pranešėja J. Asadauskienė
   
30. Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Klaipėdos mieste tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėja I. Šakalienė
   
31. Dėl savininkų, kurių pastatai netvarkomi arba apleisti, arba nenaudojami, arba naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo    
  priedas
  Pranešėjas G. Pocius
   
32. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ papildymo
  Pranešėja V. Žvikienė  
   
33. Dėl gyventojų apklausos paskelbimo       
  1 priedas  2 priedas
  Pranešėjas A. Šulcas
   
 

*******

  PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ
   
1. Dėl darbo sutarties su Svetlana Charkovskaja nutraukimo
  priedas
  Pranešėja G. Eimantaitė
   
2. Dėl terminuotos darbo sutarties su D. Žičkuviene nutraukimo
  Pranešėja G. Eimantaitė
   
3. Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo
  priedas
  Pranešėja G. Eimantaitė
   
3. Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo
  Pranešėjas I. Zaleckis
   
5. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio
  Pranešėja Z. Žižytė
   
 

*******

  INFORMACIJA:
   

1.

(5.1)-TR-153
2. (5.1)-TR-157
3. Dėl veiklos ataskaitos pateikimo
4. Dėl 2011-06-30 protokolinio pavedimo Nr. T-10 vykdymo