Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI

 

                                                                 

1.
 
2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-48 PAKEITIMO IR PAVEDIMO VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINEI LIGONINEI ATLIKTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS                                                                                                                                                  
3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SAUSIO 20 D. SPRENDIMO NR. 1-19 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KOMISIJOS DARBO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-152 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KOMISIJOS DARBO NUOSTATŲ PAPILDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS                                                                                                               
4. DĖL FIZINIO ASMENS L.M. ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
5. DĖL FIZINIO ASMENS V. S. NEATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
6. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
7. DĖL SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ NUSTATYMO IR PAVADINIMŲ PAKEITIMO
8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ MITYBOS NORMATYVO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
priedas
priedas
10. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2010 M. ATASKAITAI
priedas
priedas
11. DĖL SAVININKŲ, KURIŲ PASTATAI NETVARKOMI ARBA APLEISTI, ARBA NENAUDOJAMI, ARBA NAUDOJAMI NE PAGAL PASKIRTĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
priedas
12. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO METODIKOS IR KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
priedas
priedas
priedas
priedas
13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
14. DĖL RENGIAMO ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE UOSTO G. 23, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
priedas
priedas
priedas
priedas
15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
priedas
16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2010 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
priedas
17. DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIO SU BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMIS, ESANČIO GRETA PRIVATIZUOTŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, NUOMOS
18. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2101/0039:1106) TAURALAUKYJE, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO RENGIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO DALIES PAKEITIMO PROJEKTO RENGIMO
priedas
priedas
priedas
 
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
22. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-180 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
24. DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATNAUJINTI PANAUDOS SUTARTĮ SU KLAIPĖDOS JAUNIMO SVEIKATOS CENTRU „BENDRAAMŽIAI“
25. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
priedas
priedas
26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO
27. DĖL PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENIMS SU NEGALIA IR SUNKIA NEGALIA SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PAKEITIMO
priedas
priedas
29. DĖL BĮ KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ VEIKLOS VYKDYMO TĘSTINUMO
30. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
31. DĖL KLAIPĖDOS  MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-124 „DĖL KLAIPĖDOS  MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
32. DĖL PERSONALO VALDYMO FUNKCIJŲ PAVEDIMO
33. DĖL LEIDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS VIEŠBUČIO KAVINĖJE J. JANONIO G. 11
34. DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KLAIPĖDOS MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas
36. DĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO                                                                                                     1 priedas 2 priedas
37. DĖL DARBO SUTARTIES SU SVETLANA CHARKOVSKAJA NUTRAUKIMO                                           priedas
38. DĖL TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES SU D. ŽIČKUVIENE NUTRAUKIMO
39. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
  INFORMACIJA
  (5.1)-TR-153