Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30, LIEPOS 1 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30   10.50-12.20   14.00-15.30   15.50-17.00

   
  DARBOTVARKĖ
1. Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, paskirstymo.
Pranešėja V. Kazakauskienė
2. Dėl lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, paskirstymo
Pranešėja V. Kazakauskienė
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
4. Dėl žemės sklypų buvusiame Rimkų kaime, Klaipėdoje, kurių kadastro numeriai 2101|0029:70, 2101|0029:16, 2101|0029:118, 2101|0029:68, 2101|0029:69, 2101|0029:20, 2101|0029:111, 2101|0029:108, 2101|0029:74, 2101|0029:21, 2101|0029:33 ir 2101|0029:67, ir jų gretimybių detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo
Pranešėjas M. Mockus
priedas
priedas
5. Dėl pritarimo statinių statybos ribų ir zonų keitimui
Pranešėjas M. Mockus
priedas
priedas
6. Dėl uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Senosios Smiltelės g., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo
Pranešėjas M. Mockus
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
priedas
7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Pranešėja G. Paulikienė
8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Debreceno g. 41, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Pranešėja G. Paulikienė
9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Baltikalnio g. 11, Klaipėdoje, perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį
Pranešėja G. Paulikienė
10. Dėl gyventojų apklausos paskelbimo
Pranešėjas A. Šulcas
priedas
11. Dėl šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pranešėja V. Gembutienė
12. Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo
Pranešėja V. Gembutienė
priedas
priedas
priedas
priedas
13. Dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo
Pranešėjas M. Poimanskis
priedas
priedas
14. Dėl žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijos sudėties patvirtinimo
Pranešėja J. Braukylienė
15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-121 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto vaiko krizių centro mitybos normatyvo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
Pranešėja G. Vilimaitienė
16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo ir teikimo vaikų dienos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Pranešėja G. Vilimaitienė
17. Dėl Savivaldybės kambario bendrabutyje, esančio greta privatizuotų gyvenamųjų patalpų, nuomos
Pranešėja D. Netikšienė
18. Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo
Pranešėja D. Netikšienė
19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-259 „Dėl mokesčio už važiavimą Klaipėdos miesto gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (su junginiais) mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.
 Pranešėja D. Valuckienė
20. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
Pranešėja V. Gutauskienė
21. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
Pranešėja V. Gutauskienė
22. Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo ir įgaliojimų suteikimo.
Pranešėja G. Eimantaitė
priedas
23. Dėl Dainos Paliulienės neatvykimo į darbą administracijos leidimu
Pranešėja G. Eimantaitė
priedas
priedas
24. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „VACANT – tuščių erdvių atgaivinimas istoriniuose miestų centruose“.
Pranešėja E. Jurkevičienė
   
  Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas  Grubliauskas
   
  „Informacija  apie Klaipėdos senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano –  teritorijos apsaugos zonų ribų plano ir Klaipėdos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos apsaugos zonų ribų plano pateikimo“.

Pranešėja I. Staniūnienė.
priedas
priedas

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

  Darbotvarkė
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros komisijos sudėties patvirtinimo
Pranešėja N. Istomina
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-180 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja N. Istomina
3. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
  Pranešėjas I. Zaleckis
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo
Pranešėja G. Paulikienė
priedas
priedas
priedas
5. Dėl pritarimo dalyvauti valstybės projekte „Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas“
Pranešėja E. Jurkevičienė
priedas
6. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti sutartį su Žemaitijos dailininkų sąjunga
Pranešėja G. Paulikienė
7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo.
Pranešėja V. Žvikienė
priedas
8. Dėl L. Andrikio skyrimo į pareigas
Pranešėja G. Eimantaitė
priedas