Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30   10.50-12.20   14.00-15.30   15.50-17.00

 

                                                                  DARBOTVARKĖ

1.
Pranešėja J. Simonavičiūtė
2.
Pranešėja R. Kambaraitė 
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Rimutės Juditos Drazdauskienės atleidimo iš pareigų“ pakeitimo
Pranešėja A. Šulcas
 1 priedas
 2 priedas    
 
                                                                                                                                        
   
4. Dėl drausminės nuobaudos Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ direktorei Vidai Petraitienei skyrimo. 
Pranešėja G. Eimantaitė
 1 priedas                                                                                                            
   
5. Dėl Klaipėdos  miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Pranešėja L. Prižgintienė
1 priedas                                                                       
6. Dėl pritarimo projektų, teiktinų Europos Sąjungos fondų finansavimui gauti iš 2007-2013 m. Klaipėdos regionui skirtų lėšų, sąrašui
Pranešėja E. Jurkevičienė
 
1 priedas
 2 priedas
7. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tolimesnei narystei Baltijos buriavimo asociacijoje.
Pranešėja D. Pleskovienė
1 priedas                                                              
8. Dėl pritarimo Koncesijos 2001 m. liepos 11 d. sutarties Nr. 16-465 nutraukimo sutarties projektui.
Pranešėja G. Paulikienė
1 priedas
9. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
Pranešėja J. Braukylienė
1 priedas                                       
   
10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ papildymo
Pranešėja J. Uptienė                                                                                                                                                                                                    
11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo“ papildymo
Pranešėja J. Uptienė
12. Dėl UAB „Nordsekas“ atleidimo nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėjimo
Pranešėja J. Uptienė
   
13. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo
Pranešėja J. Uptienė                                                 
   
  Savivaldybės meras                                                                  Vytautas Grubliauskas
   
 
 

PAPILDOMI KLAUSIMAI

  DARBOTVARKĖ
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T2-34 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo
priedas
Pranešėja R. Povilanskienė
2. Dėl R. Žemgulienės skyrimo į pareigas
priedas
Pranešėja G. Eimantaitė
3. Dėl kultūrinių programų patvirtinimo ir pavedimo VŠĮ „Klaipėdos šventės“ jas įgyvendinti.
Pranešėja J. Braukylienė
priedas
priedas
priedas
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Pranešėja Z. Žižytė
   
   
 

*******

  (5.1)-TR-113
  (5.1)-TR-117
  (5.1)-TR-131
  (5.1)-TR-123
  (5.1)-TR-119
  (5.1)-TR-112
  (5.1)-TR-145