Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26-27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                                  DARBOTVARKĖ

1.
Pranešėja L. Prižgintienė
 
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų 2011-2012 mokslo metais nustatymo                                                                                                                                                   Pranešėja L. Prižgintienė
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir nesimokančių mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo                                                                                                                Pranešėja L. Prižgintienė
   
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo                                                                             1 priedas  2 priedas   3 priedas

Pranešėja L. Prižgintienė

   
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės  švietimo tarybos  sudėties patvirtinimo“ pakeitimo                                                              Pranešėja L. Prižgintienė
   
6. Dėl 2012 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo                                            1 priedas  2 priedas  3 priedas  4 priedas                                                                                                            Pranešėja J. Uptienė
   
7. Dėl pavedimo organizuoti vietinės rinkliavos rinkimą                                         priedas                                                                                                                                                                 Pranešėja Z. Žižytė
   
8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo  Nr. T2-422 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Klaipėdos mieste taisyklių ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo                              Pranešėja Z. Žižytė
   
9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo                                                         Pranešėja Z. Žižytė
   
10. Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais kavinėje Sukilėlių g. 18                              priedas                                                                                                                                                                    Pranešėja Z. Žižytė
   
11. Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais specializuotoje alkoholinių gėrimų parduotuvėje Laukininkų g. 15  priedas                                                                                                                                                                        Pranešėja Z. Žižytė
   
12. Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais bare Laukininkų g. 13                           priedas                                                                                                                                                                   Pranešėja  Z. Žižytė
   
13. Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais kavinėje Herkaus Manto g. 75                                 priedas                                                                                                                                                              Pranešėja  Z. Žižytė
   
14. Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais  parduotuvės specializuotame alkoholinių gėrimų prekybos skyriuje Debreceno g. 20                              priedas                                                                                                                                                               Pranešėja  Z. Žižytė
   
15. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                                                                        Pranešėja  J. Uptienė
   
16. Dėl UAB „Klaipėdos reprodukcijos ir plakatai“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Pranešėja  J. Uptienė
   
17. Dėl UAB „Klaipėdos komprojektas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo                Pranešėja  J. Uptienė
   
18. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą                                        Pranešėja  J. Uptienė
   
19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo   Nr. T2-403 „Dėl Socialinės paramos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo                                                                      Pranešėja  A. Liesytė
   
20. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-136 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios                Pranešėja  A. Liesytė
   
21. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo  mokymo programų kainos patvirtinimo                                                                                            Pranešėja  A. Liesytė
   
22. Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo Pranešėjas  I. Zaleckis
   
23. Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo olimpinės pamainos sportininkams tvarkos aprašo patvirtinimo                                                                                                                                                          Pranešėjas I. Zaleckis
   
24. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo                                                           Pranešėja D. Netikšienė
   
25. Dėl UAB „Lamberta“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo priedas                                                                                                                                                                Pranešėja V. Gembutienė
   
26. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ Klaipėdos mieste tiekiamos šilumos bazinės kainos, šilumos kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo                                                                                               priedas                                                                                                                                                                    Pranešėja  V. Gembutienė
   
27. Dėl 2011-2013 metų aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo                                                                                                                                            priedas                                                                                                                                                                Pranešėja  R. Povilanskienė
   
28. Dėl žemės sklypo Kopų g. 69A, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo                                                          priedas                                                                                                                                                                    Pranešėjas A. Mureika
   
29. Dėl žemės sklypų Klaipėdoje, Minijos g. 92 B, kadastro numeris 2101/0006:464, ir Minijos g., kadastro numeris 2101/0006:461, naudojimo būdų ir pobūdžių pakeitimo                                                                Pranešėja  R. Gružienė
   
30. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo  Nr. T2-130 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių išrinkimo savivaldybės kontroliuojamų bendrovių stebėtojų tarybų nariais“ pakeitimo                                                                                                                                                               Pranešėja  G. Paulikienė
   
31. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti panaudos sutartį su BĮ Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnyba                                                                                                          Pranešėja  G. Paulikienė
   
32. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti panaudos sutartį su asociacija „LS Pamario tuntas“                                                                                                                                                Pranešėja  G. Paulikienė         
   
33. Dėl leidimo BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti panaudos sutartį su baptistų labdaros ir paramos fondu „Nikopolis“                                                                                                                              Pranešėja  G. Paulikienė
   
34. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas                                                                                       Pranešėja  G. Paulikienė
   
35. Dėl leidimo UAB „Edelbera“ subnuomoti negyvenamąsias patalpas Taikos pr. 107, Klaipėdoje              Pranešėja  G. Paulikienė
   
36. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių neatnaujinimo naujam terminui                 Pranešėja  G. Paulikienė
   
37. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos                                                                                                                     Pranešėja  G. Paulikienė
   
38. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo                                   Pranešėja  J. Asadauskienė
   
39. Dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir sudėties patvirtinimo Pranešėja   D. Valuckienė
   
40. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-136 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo          Pranešėjas A. Šulcas
   
41. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo                                                                     Pranešėjas A. Šulcas
   
42. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo                                                                  priedas                                                                                                                                                              Pranešėjas A. Šulcas
   
43. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo                                                              1 priedas  2 priedas    3 priedas                                                                                                                   Pranešėja V. Žvikienė
   
44. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo                                                                priedas                                                                                                                                                                  Pranešėja V. Žvikienė
   
45. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo                                                              Pranešėjas  A. Šulcas
   
46. Dėl Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo                                                                    priedas                                                                                                                                                           Pranešėjas  M. Vitkus
   
47. Dėl delegavimo į Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupę                           priedas                                                                                                                                                                        Pranešėjas  V. Plečkaitis
   
48. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojų veiklos sričių nustatymo“ pakeitimo                                             Pranešėja  L. Petraitienė
   
 

*******

  PAPILDOMA DARBOTVARKĖ
   
1. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto                                          Pranešėja R. Kambaraitė
   
2. Dėl  Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos sudarymo                                                                              Pranešėjas A. Šulcas
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo                Pranešėja N. Istomina
   
4. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tarybą                            Pranešėja J. Braukylienė
   
5. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės meno tarybą                                                                                                                                                                      Pranešėja J. Braukylienė
   
6. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus t      Pranešėja J. Braukylienė
   
7. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų tarybą                            Pranešėja J. Braukylienė
   
8. Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo                                                                                            Pranešėja J. Braukylienė
   
9. Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo                                                                        Pranešėja J. Braukylienė
   
10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo komisijos nuostatų ir vienkartinių pašalpų teikimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Pranešėja  A. Liesytė
   
11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo               Pranešėja J. Asadauskienė
   
12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo                                              Pranešėja J. Asadauskienė
   
   
 

*******

  (5.1)-TR-94