Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 m. BALANDŽIO 28 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30      10.50-12.20     14.00-15.30      15.50-17.00

                                                                  DARBOTVARKĖ

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo. Pranešėjas A. Žičkus
priedas1
priedas2
   
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo. Pranešėja J. Simonavičiūtė.
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo. Pranešėja J. Simonavičiūtė.
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4
   
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo. Pranešėjas A. Šulcas.
   
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo. Pranešėjas A. Šulcas.
   
6. Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo. Pranešėjas V. Grubliauskas.
priedas1
priedas2
   
7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti bei koreguoti patvirtinimo. Pranešėjas V. Žvikienė.
   
8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos mero pavaduotojų veiklos sričių ir funkcijų nustatymo. Pranešėjas V. Grubliauskas
   
9. Dėl tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą. Pranešėja E. Jurkevičienė.
priedas
   
10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių išrinkimo savivaldybės kontroliuojamų bendrovių stebėtojų tarybų nariais. Pranešėja J. Simonavičiūtė.
   
11. Dėl biudžetinių įstaigų Klaipėdos „Pamario“ vidurinės ir Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklų reorganizavimo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
priedas1
priedas2
   
12. Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus savivaldybės švietimo įstaigose bei mokinių skaičiaus grupėse ir klasėse 2011-2012 mokslo metais nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4
priedas5
priedas6
priedas7
priedas8
   
13. Dėl 2010 m. gegužės 6 d. tarybos sprendimo Nr. T2-130 „Dėl pritarimo dalyvauti valstybės projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Gargžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje)“ pakeitimo. Pranešėja E. Jurkevičienė.
   
   
  Savivaldybės meras                                                                                   Vytautas Grubliauskas
   
   
  PAPILDOMI KLAUSIMAI
   
1.

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą. Pranešėja J. Asadauskienė.
priedas1

   
2.

.Dėl atstovų į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybą delegavimo. Pranešėjas A. Šulcas.

   
3.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komandiruočių į užsienį tikslingumui nustatyti komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja D. Pleskovienė.
priedas1

   
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 292 „Dėl Klaipėdos miesto tarybos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalės tarybos steigimo ir trišalio bendradarbiavimo susitarimo“ 3 punkto pakeitimo. Pranešėjas A. Šulcas
priedas1
priedas2
.  
5.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. Pranešėjas A. Žičkus.
priedas1
priedas2

   
6.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo ir sudėties patvirtinimo. Pranešėjas A. Šulcas