Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 12 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

POSĖDŽIO PRADŽIA  -  10.00  

                                                                 DARBOTVARKĖ

1.

Savivaldybės tarybos narių priesaika.

   
2. Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų.
 
   
3. Savivaldybės mero rinkimai
 
   
4. Savivaldybės administracijos direktoriaus rinkimai
 
   
5.

Savivaldybės mero pavaduotojų rinkimai
 

                                                                                                          
  Savivaldybės meras                                                                                             Rimantas Taraškevičius