Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 7- 8 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30   10.50-12.20   14.00-15.30   15.50-17.00

                                                                 DARBOTVARKĖ

1.

Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas A. Každailevičius
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4

priedas5
priedas6
priedas7
priedas8
priedas9
priedas10

priedas11
priedas12
priedas13
priedas14
priedas15
priedas16

priedas17

   
2. Dėl V. Karmanovo atleidimo iš valstybės tarnautojų pareigų. Pranešėjas A. Každailevičius.
priedas
   
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. Pranešėjas A. Žičkus.
priedas
   
4. Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2012-2014 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo. Pranešėja V.Gembutienė
priedas1
priedas2
   
5.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Pranešėjas L. Dūda.
priedas1
priedas2
priedas3

   
6.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-399 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto  savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
priedas1
priedas2
priedas3

   
7.

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus savivaldybės švietimo įstaigose 2011-2012 mokslo metais patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
priedas1
priedas2
priedas3
priedas4

   
8.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja  J. Asadauskienė.

   
9.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos priklausomybės ligų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Asadauskienė.

   
10.

Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė.

   
11.

Dėl sutikimo perimti turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja G. Paulikienė.
priedas1

   
12.

Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja G. Paulikienė.
priedas1
priedas2

   
13. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo su Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriumi. Pranešėja G. Paulikienė
   
14.

Dėl pavedimo VŠĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei atlikti negyvenamųjų pastatų ir patalpų rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas. Pranešėja G. Paulikienė.

   
15.

Dėl pastatų Merkio g. 1 ir Merkio g. 4, Klaipėdoje, griovimo. Pranešėja G. Paulikienė.

   
16.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Kretingos g. 44, Klaipėdoje, perėmimo ir perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį. Pranešėja G. Paulikienė.

   
17.

Dėl leidimo naudotis patalpomis. Pranešėja G. Paulikienė.

   
18. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-406 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo“ priedo 7 eilutės pakeitimo. Pranešėja G. Paulikienė.
   
19.

Dėl objektų įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą. Pranešėja G. Paulikienė.

   
20.

Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja G. Paulikienė.

.  
21.

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Pranešėja G. Paulikienė.

   
22. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Taikos pr. 61A, Klaipėdoje, perdavimo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį. Pranešėja G. Paulikienė.
   
23.

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo su Klaipėdos miesto bendrija „Artritas“. Pranešėja G. Paulikienė.

   
24.

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Pranešėja G. Paulikienė.

   
25. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl VŠĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei panaudai perduotų patalpų ploto sumažinimo ir UAB „Rovifarma“ nuomojamo ploto padidinimo“ pripažinimo negaliojančiu. Pranešėja G. Paulikienė.
   
26.

Dėl pastatų Skerdyklos g. 1 ir Birutės g. 5A, Klaipėdoje, griovimo. Pranešėja G. Paulikienė.

   
27.

Dėl negyvenamųjų patalpų Švyturio g. 6A, Klaipėdoje, perdavimo pagal panaudos sutartį ir leidimo atlikti patalpų einamojo remonto darbų užsakovo funkcijas. Pranešėja G. Paulikienė.

   
28. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas. Pranešėja G. Paulikienė
   
29.

Dėl dalies aikštelių, esančių Toleikių kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės įmonei „Senasis turgus“ patikėjimo teise. Pranešėja G. Paulikienė
priedas1
priedas2
priedas3
                                                                                                                                                                      

   
30.

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėjas A. Každailevičius.
priedas1
priedas2
priedas3

   
  PAPILDOMA DARBOTVARKĖ
                                                                                                          
1.

Dėl pritarimo dalyvauti projektuose pagal ES Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą  2007-2013 metais. Pranešėja E. Jurkevičienė.                                                                                   

                                                                                                          
2.  Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja J.Uptienė                                                                                         
3. Dėl neatleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja J.Uptienė                                                                                                         
4. Dėl viešosios įstaigos Europos informacijos centro neatleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja J. Uptienė                                                                                                    
                                                                                                          
5. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėja G.Paulikienė                                                                                          
6.

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo su Klaipėdos jūrinio miesto simbolio burlaivio „Meridianas“ paramos fondu. Pranešėja G. Paulikienė.                                                                                  

                                                                                                          
7.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio  29 d .sprendimo Nr. T2-355 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų ir priedų už tiesioginį darbą su neįgaliaisiais nustatymo socialinių paslaugų biudžetinių įstaigų vadovams“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas A. Žičkus.                                                                       

                                                                                                          
8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė                                                                  
                                                                                                          
9.

Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais kavinėje Herkaus Manto g. 75. Pranešėja Z. Žižytė.
priedas

                                                                                                          
10.

Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais bare Laukininkų g. 13. Pranešėja Z. Zižytė.
priedas                                                                                                 

                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                          
  Savivaldybės meras                                                                                             Rimantas Taraškevičius