Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17, 18 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

                                                                  DARBOTVARKĖ

1.
Pranešėja J. Uptienė
 
2.
Pranešėja J. Uptienė
 
3.
Pranešėja J. Uptienė
 
4.
Pranešėja J. Uptienė
 
5.
Pranešėjas A. Mureika
 
6.
Pranešėjas A. Mureika
 
7.
   
8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo   Nr. T2-372 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės statinių naudojimo priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjas G. Pocius
   
9. Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei Pranešėja R.Gružienė
   
10.
Pranešėja R.Gružienė
   
11. Dėl pritarimo parduoti ir nuomoti valstybinės žemės sklypus  Klaipėdoje, Tilžės g., ne aukciono būdu Pranešėja R.Gružienė
   
12. Dėl pritarimo nuomoti valstybinės žemės sklypą Klaipėdoje, Šilutės pl., ne aukciono būdu                     Pranešėja R.Gružienė
   
13. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai                                                                                                                                             Pranešėja J. Asadauskienė
   
14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2011-2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo                                                                                                                                                                    Pranešėja J. Asadauskienė
   
15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 2011  metams patvirtinimo                                                                                                                                                  Pranešėja J. Asadauskienė
   
16. Dėl Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo                                                         Pranešėja J. Asadauskienė
   
17. Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo                Pranešėja Z. Žižytė
   
18. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo                                                                                                                                                                         Pranešėja V. Gembutienė
   
19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo  Nr. T2-425  „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti ir leidimų išdavimo tvarkos“ pakeitimo                                                     Pranešėja D. Valuckienė
   
20. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl viešojo transporto paslaugų organizavimo su Klaipėdos rajono savivaldybe pasirašymui                                                                                                                                             Pranešėja D. Valuckienė   
 
21. Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos pr. 76, Klaipėdoje, perėmimo ir perdavimo                                         Pranešėja G. Paulikienė
   
22. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise                                                                        Pranešėja G. Paulikienė
   
23. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn                                                                       Pranešėja G. Paulikienė
   
24. Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) neįrengtos pastogės dalį                                                                                     Pranešėja G. Paulikienė
   
25. Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo                                                                                                             Pranešėja G. Paulikienė
   
26. Dėl sutikimo perduoti nekilnojamąjį turtą valstybės nuosavybėn                                                                               Pranešėja G. Paulikienė
   
27. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl „Handelshuset Sverige-Litauen AB“ investicijų į pastatą S. Daukanto g. 15, Klaipėdoje, patvirtinimo“ pakeitimo                  Pranešėja G. Paulikienė
   
28. Dėl iš Juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių skolų už negyvenamųjų patalpų nuomą nurašymo Pranešėja G. Paulikienė
   
29. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuojamų renginių bilietų kainų nustatymo Pranešėja L. Prižgintienė
   
30. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos 2-osios specialiosios mokyklos teikiamų nakvynės paslaugų kainos nustatymo                                                                                                                                                                      Pranešėja L. Prižgintienė                                                                                                                                           priedas
   
31. Dėl Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro nuostatų patvirtinimo                                          Pranešėja L. Prižgintienė
   
32. Dėl Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos efektyvinimo programos patvirtinimo              Pranešėja L. Prižgintienė
   
33. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 8 d. sprendimo   Nr. 1-117 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo                                                                                                                                                                      Pranešėja L. Prižgintienė
   
34. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas Klaipėdos „Pamario“ vidurinę ir Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinę mokyklas                                                                                                                                                     Pranešėja L. Prižgintienė
   
35. Dėl Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinės mokyklos buveinių pakeitimo                                                                                                                                                                      Pranešėja L. Prižgintienė
   
36. Dėl  priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėja L. Prižgintienė
   
37. Dėl 2011-2013 metų reprezentacinių Klaipėdos miesto festivalių sąrašo patvirtinimo                                    Pranešėja J. Braukylienė
   
38. Dėl BĮ Klaipėdos miesto sporto centro teikiamų paslaugų įkainių ir tarifų patvirtinimo                                        Pranešėjas I. Zaleckis
   
39. Dėl savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo                                                         Pranešėja D. Netikšienė
   
40. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo                                                                           Pranešėja D. Netikšienė
   
41. Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo                                                                        Pranešėja D. Netikšienė
   
   
 

*******

  PAPILDOMA DARBOTVARKĖ
   
1. Dėl darbo sutarties su Vanda Armanavičiene nutraukimo                                                                                Pranešėjas A. Žičkus                                                                                                                                                     priedas
   
2. Dėl drausminės nuobaudos BĮ Klaipėdos miesto globos namų direktoriui Ginter Harner skyrimo              Pranešėjas A. Žičkus                                                                                                                                                     priedas
   
3. Dėl paramos nukentėjusiam nuo žemės drebėjimo miestui – partneriui Kudži, Japonija                           Pranešėja I. Šidlauskienė  
 

*******

  (5.1)-TR-63.pdf
   
  (5.1)-TR-72.pdf
   
  Informacija apie 2010 metų antrojo pusmečio savivaldybės tarybos sprendimų vykdymą