Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M.  SAUSIO 27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 

 

 

 

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
Pranešėja D. Netikšienė
 
10.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
11.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
12.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
13.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
14.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
15.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
16.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
17.
 
Pranešėja G. Paulikienė
 
18.
 
Pranešėja A. Liesytė
   
19.
 
Pranešėja A. Liesytė
 
 
20.
 
Pranešėja A. Liesytė
 
21.
 
Pranešėja A. Liesytė
 
22.
 
Pranešėja J. Asadauskienė
 
23.
 
Pranešėjas I. Zaleckis
 
24.. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punkto papildymo
  Pranešėjas Z. Žižytė
   
25. Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo
 
Pranešėjas Z. Žižytė
 
26.
 
Pranešėja V. Gembutienė
 
27.
  Pranešėja L. Prižgintienė
 
 
 

Papildomi klausimai

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T2-112 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI PRISKIRTO VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TECHNINES IR TEISINES PROCEDŪRAS“ 1.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS.

Pranešėja V. Gembutienė

1 priedas

   
  Dėl darbo sutarties su svetlana zamkovaja nutraukimo
  Pranešėjas A. Žičkus
   1priedas
2 priedas
   
  Informacija
   TR-2
 

        

 
Savivaldybės meras
Rimantas Taraškevičius