Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių archyvas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30, SPALIO 1 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

9.00-10.30 10.50-12.20 14.00-15.30 15.50-17.00

 
1.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja R. Kambaraitė.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

 

 

2.

Dėl darbo sutarties su Birute Bjerkeland nutraukimo.

Pranešėjas A. Každailevičius.

Priedas1

Priedas2

 

 

3.

Dėl V. Jonušienės skyrimo į pareigas.

Pranešėjas A. Každailevičius

Priedas1

 

 

4.

Dėl drausminės nuobaudos Klaipėdos „Versmės“ specialiosios mokyklos-darželio direktorei Vidai Martinkienei skyrimo.

Pranešėjas A. Každailevičius.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

 

 

5.

Dėl drausminės nuobaudos Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos direktorei Irinai Narkevičienei skyrimo.

Pranešėjas A. Každailevičius.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

 

 

6.

Dėl drausminės nuobaudos Klaipėdos „Pamario“  pagrindinės mokyklos direktorei Svetlanai Charkovskajai skyrimo.

Pranešėjas A. Každailevičius.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

 

 

7.

Dėl pritarimo projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems“ (I etapas) įgyvendinimui.

Pranešėja E. Jurkevičienė.

 

 

8.

Dėl pritarimo projekto „Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago („Laivų kapinių“) išvalymas“ įgyvendinimui.

Pranešėja E. Jurkevičienė.

 

 

9.

Dėl pritarimo sutarties projektui ir įgaliojimų suteikimo.

Pranešėja J. Simonavičiūtė.

 

10

Pranešėjas A. Mureika.

 

11

Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo būtinumo.

Pranešėjas A. Mureika.

Priedas1

Priedas2

 

 

12

Dėl pritarimo žemės sklypo Smiltynės g. 34, Klaipėdoje, tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų keitimui ir naujų sklypų suformavimui.

Pranešėjas A. Mureika.

Priedas1

 

 

13

Dėl pritarimo žemės sklypo Kretingos g. 78, Klaipėdoje, ir jo gretimybių tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų keitimui bei Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo būtinumo.

Pranešėjas A. Mureika.

Priedas1

Priedas2

 

 

14

Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymo.

Pranešėja D. Netikšienė.

 

 

15

Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo.

Pranešėja D. Netikšienė.

 

 

16

Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo.

Pranešėja D. Netikšienė.

 

 

17

Dėl negyvenamojo pastato Bangų g. 5A perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį VŠĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūrai ir pavedimo atlikti pastato rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

18

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

19

Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir neįrengtos pastogės dalį.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

20

Dėl negyvenamųjų patalpų Tiltų g. 6 / Kepėjų g. 13, Klaipėdoje, perdavimo pagal panaudos sutartį.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

21

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl privatizavimo objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo“ 1 priedo pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

22

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-15 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

23

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

24

Dėl negyvenamųjų patalpų Vytauto g. 12 / J. Karoso g. 7, Klaipėdoje, perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį valstybės biudžetinei įstaigai Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai.

Pranešėja G. Paulikienė.

 

 

25

Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) 2009 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja J. R. Drazdauskienė.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

 

 

26

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-422 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Klaipėdos mieste taisyklių ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Z. Žižytė.

 

 

27

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-352 „Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Z. Žižytė.

 

 

28

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Z. Žižytė.

 

 

29

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 1-184 „Dėl Nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Z. Žižytė.

 

 

30

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Z. Žižytė.

 

 

31

Dėl Kainos už padidėjusią ir specifinę nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja V. Gembutienė.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

Priedas4

 

 

32

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl Savivaldybės tarybos veikos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas V. Plečkaitis.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

Priedas4

Priedas5

Priedas6

Priedas7

 

 

33

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-310 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja L. Prižgintienė.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

Priedas4

 

 

34

Dėl švietimo įstaigų, kurių direktoriams nustatomi tarnybinių atlyginimų priedai ir jų dydžiai, sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja L. Prižgintienė.

Priedas1

Priedas2

 

 

35

Dėl Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinėje mokyklose teikiamų švietimo programų nustatymo ir pavadinimo keitimo.

Pranešėja L. Prižgintienė.

Priedas1

Priedas2

 

 

36

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja L. Prižgintienė.

 

 

37

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Pranešėjas V. Nausėda.

Priedas1

 

 

38

Dėl Klaipėdos miesto triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių patvirtinimo.

Pranešėja J. Asadauskienė.

 

 

39

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2010–2013 metams patvirtinimo.

Pranešėja J. Asadauskienė.

 

 

40

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja J. Asadauskienė.

Priedas1

 

 

41

Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. 1-471 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja J. Asadauskienė.

 

 

42

Dėl V. Urbono tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

Pranešėja I.Šakaliene.

Priedas1

Priedas2

Priedas3

Priedas4

Priedas5

Priedas6

Priedas7

Priedas8

Priedas9

 

 

43

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų Kūno kultūros ir rekreacijos centro ir Klaipėdos centrinio stadiono reorganizavimo.

Pranešėjas I. Zaleckis.

   
                                                                            *    *    *
 

Papildomi klausimai

   
  Papildomų klausimų darbotvarkė
   
1

Dėl Rimutės Juditos Drazdauskienės atleidimo iš pareigų.

Pranešėjas A. Každailevičius.

Priedas1

 

 

2

Dėl pritarimo tikslinti žemės sklypo Taikos per. 76A, Klaipėdoje, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Pranešėja R. Gružienė

Priedas1

Priedas2

 

 

3

Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo.

Pranešėja A. Liesytė

 

 

4

Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo su Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos apskrities skyriumi.

Pranešėja G. Paulikienė

 

 

5

Dėl turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį VŠĮ Klaipėdos medicininei slaugos ligoninei ir leidimo  atlikti patalpų rekonstrukciją ir remontą.

Pranešėja G. Paulikienė

   
   
   
   
   
 

Informacija

   
 
Savivaldybės meras
Rimantas Taraškevičius